กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในที่นี่ทางสมาคมศิยษ์เก่ารุ่นที่ 4 5 และ 6 ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในเรื่องของ ระบบTCAS และ การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา