ล่าสุดวันนี้! 1 ก.ย.64 มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ออกระเบียบการ TCAS รอบ Portfolio ปี 64 มาแล้ว โดยรอบ Port ของ มศก.จะแบ่งการรับเป็น 3 ช่วงเวลา ซึ่งช่วงที่ 1 เตรียมจะเปิดรับสมัครในวันที่ 8-17 ก.ย.63 นี้
.
ส่วนคณะที่จะเปิดรับในรอบ Portfolio ช่วงที่ 1 มีทั้งหมด 4 คณะ 34 สาขา รวม 980 ที่นั่ง แบ่งเป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับ 265 ที่นั่ง, คณะดุริยางคศาสตร์ 55 ที่นั่ง, คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 300 ที่นั่ง และคณะวิทยาการจัดการ 360 ที่นั่ง รายละเอียดติดตามทาง www.admission.su.ac.th
.
#webdekd #dekdTCAS #dek64