ออกข้อสอบโดย
+ GAT THAI : ครูพี่เฟลมมี่ The X Tutor
+ GAT ENG : ครูพี่โอม Forward English
.
กติการง่าย ๆ เพียงแค่สมัครสอบ PRETCAS.COM
เลือกสมัครรูปแบบ Online Plus เท่านั้น*
.
สนามจำลองสอบใหญ่ที่สุดในประเทศ
🗓 ปีนี้จัดสอบ 4 สัปดาห์ติดเหมือนตารางสอบจริง 🗓
สนามสอบที่ 1 GAT/PAT : สอบ 28 ก.ย. – 4 ต.ค. 63
สนามสอบที่ 2 O-NET : สอบ 5-11 ต.ค. 63
สนามสอบที่ 3 9 วิชาสามัญ : สอบ 12-18 ต.ค. 63
สนามสอบที่ 4 วิชาเฉพาะ กสพท : สอบ 19-25 ต.ค. 63
.
พลาดแน่ 😢 ถ้าเตรียมตัวไม่ดี
การลองสอบก่อนลงสนามสอบจริงจึงสำคัญมาก 🎯
#PreTCAS64 สนามสอบที่มีผู้เข้าสอบมากที่สุดในประเทศ
จัดสอบมามากกว่า 3 ปี พารุ่นพี่สอบติดมากกว่า 300,000 คน
.
สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ  👉 PRETCAS.COM
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 👉 m.me/pretcasexam