TCAS64 ม.เชียงใหม่ มาแล้วค้าบ ล่าสุดออกคู่มือคณะที่เปิดรับปีนี้ พร้อมข้อมูลจำนวนรับ และค่าเทอม อาทิ.

-คณะแพทยฯ รับ 3 รูปแบบ 277 ที่นั่ง
-คณะวิศวฯ รับ 5 รูปแบบ 980 ที่นั่ง
-คณะเทคนิคการแพทย์ รับ 4 รูปแบบ 310 ที่นั่ง.

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://www.dek-d.com/tcas/56161/

.#webdekd#dekdTCAS#dek64