คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ ⚙️
และคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ 💻
.
ทั้งสองคณะนี้เขาเรียนะไรกันบ้าง⁉️
และมีอะไรที่แตกต่างกันบ้าง⁉️
ลองมาดูกันเลย!!
.
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการจัดการสอนของแต่ละมหาวิทยาลัย อาจมีความต่างด้านชั่วโมงเรียน หรือบางรายวิชา
สามารถดูเพิ่มเติมได้จากระเบียบการของมหาวิทยาลัยได้เลย!!
.
อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่
>> https://tcaster.net/2020/06/content-com010663t1551/#dek64#tcas64