เตรียมตัวไป งาน OPEN HOUSE 2020 กันดีกว่า !!
.
รายละเอียด
วิทยาลัยแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต
facebook.com/คณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต-2365442690151207

.มหาวิทยาลัมหาสารคาม https://www.facebook.com/…/a.91840…/4267310666675022/…
.
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” สำนักวิชาทันตแพทย์ศาสตร์
https://www.facebook.com/…/a.165999…/604785703537605/…
.
open house RSU 2020
http://info.rsu.ac.th/openhouse/
.
“มหาวิทยาลัยขอนแก่น” คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ Open House https://www.facebook.com/openhouse7healthkku/
.
open house 2020 มศว
https://www.facebook.com/swuopenhouse/?fref=mentions&__tn__=K-R