อีกหนึ่งข้อมูลที่ #dek64
เตรียมศึกษาไว้ได้เลย เพื่อความรวดเร็วในการเลือกสนามสอบ
.
สรุปวิธีการสมัครสอบ #GATPAT ปี 64 และการเลือกสนามสอบ โดยการเลือกสนามสอบนั้นจะมีขั้นตอนที่ต่างกันของทั้ง 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 ต้องการสอบในสนามสอบกรุงเทพ นนทบุรี และปทุมธานี และกลุ่มที่ 2 สอบตามจังหวัดอื่นๆ
.
ติดตามกำหนดการสมัครสอบ GAT PAT ปี 64
ได้ทาง https://www.dek-d.com/tcas/56236/