น้องๆ คนกำลังเตรียมตัวสมัครในรอบที่ 2 โควตา ของ TCAS 64 อยู่นั้น คงกำลังปวดหัวกับการต้องหากำหนดการและระเบียบการรับสมัคร จากมหาวิทยาลัยโน้นที นี้ที เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับน้องๆ ในบทความนี้ พี่ก็ได้รวบรวม กำหนดการและ ระเบียบการรับสมัคร มาให้น้องๆ แล้ว

โดยเป็นกำหนดการและระเบียบการรับสมัคร ในรอบที่ 2 โควตา ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2564 อยากเข้าที่ไหน  ลองไปอ่านรายละเอียด กันดู

กำหนดการและระเบียบการ มหาวิทยาลัยต่างๆ
1. จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย    :     เอกสารระเบียบการ  !!
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่       :     เอกสารระเบียบการ  !!
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   :     เอกสารระเบียบการ  !!
4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    :     เอกสารระเบียบการ  !!
5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   :     เอกสารระเบียบการ  !!
6. มหาวิทยาลัยศิลปากร          :     เอกสารระเบียบการ  !!
7. มหาวิทยาลัยบูรพา              :      เอกสารระเบียบการ  !!
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    :     เอกสารระเบียบการ  !!
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    :     เอกสารระเบียบการ  !!
10. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    :     เอกสารระเบียบการ  !!
11. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    :     เอกสารระเบียบการ  !!
12. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    :     เอกสารระเบียบการ  !!
13. มหาวิทยาลัยขอนแก่น           :     เอกสารระเบียบการ  !!
14. มหาวิทยาลัยพะเยา              :     เอกสารระเบียบการ  !!
15. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง      :     เอกสารระเบียบการ  !!
16. มหาวิทยาลัยมหิดล               :     เอกสารระเบียบการ  !!
17. มหาวิทยาลัยทักษิณ              :     เอกสารระเบียบการ  !!
18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   :     เอกสารระเบียบการ  !!
19. มหาวิทยาลัยแม่โจ้              :     เอกสารระเบียบการ  !!
20. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์     :     เอกสารระเบียบการ  !!
21. มหาวิทยาลัยนเรศวร        :     เอกสารระเบียบการ  !!
22. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี      :     เอกสารระเบียบการ  !!
23. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก   :     เอกสารระเบียบการ  !!
24. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ    :     เอกสารระเบียบการ  !!
25. วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ       :      เอกสารระเบียบการ  !!
26. กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     :     เอกสารระเบียบการ  !!
27. กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ    :     เอกสารระเบียบการ (รออัพเดตต่อไป) !!

ขอบคุณข้อมูล    :   มหาวิทยาลัยต่างๆ