โครงการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทางสมาคมศิยษ์เก่ารุ่นที่ 4 และ 5 ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในเรื่องของการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมกับการตอบคำถามของน้อง ๆ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมใหญ่ ที่ผ่านมา