มหาวิทยาลัยมหิดล *เปิดคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี 👩‍🏫
.
“การฟัง และ พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร”
(Listening and Speaking for Communication)
.
จำนวนชั่วโมง : 15 ชั่วโมง
เริ่มลงทะเบียน : เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
สิ้นสุดการเรียน : 31 ธันวาคม 2563
.
‼️ เรียนจบได้รับเกียรติบัตรฟรี ‼️
.
👇🏼👇🏼 ลงทะเบียนเรียนได้ที่ 👇🏼👇🏼
https://mux.mahidol.ac.th/courses/course-v1:MU-LA+LAEN262+2020-2/about?fbclid=IwAR1jfaQpwsyarfopSWyI6xHQzL2bjlcAUgCy_Rl4nBT6WCgZDdsvFqHkCtI