รูปแบบ และแนวทางทำพอร์ต 10 หน้า สำหรับยื่นรอบแรก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
.
อ้างอิง ปี 62