ล่าสุด! ทางคณะแพทยฯ จุฬาฯ ออกระเบียบการ TCAS รอบ 1 และ 2 โดยบางโครงการมีกำหนดใช้คะแนนวิชาเฉพาะ #กสพท ด้วย เลยทำให้เราได้รู้กำหนดการคร่าวๆ กสพท ล่วงหน้าก่อนแถลงข่าวเลย #dek64
.
ระเบียบการจุฬาฯ ระบุไว้ดังนี้
2-20 พ.ย.63 สมัครสอบ กสพท
10 เม.ย.64 สอบวิชาเฉพาะ กสพท
28 เม.ย.64 ประกาศคะแนน
.
รายละเอียด TCAS รอบ 2 คณะแพทยฯ จุฬาฯ และกำหนดการต่างๆ ดูเพิ่มเติม
ทางนี้ https://www.dek-d.com/tcas/56157/