อัปเดทกำหนดการรอบต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดยรอบ PORT จะเปิดรับ 5 ม.ค.64 นี้
ติดตามรายละเอียดกำหนดการ และโครงการที่เปิดรับได้ทาง
https://www.dek-d.com/tcas/56184/
.
#webdekd#dekdTCAS#dek64