รอบ Portfolio ม.แม่โจ้ ครบทั้งวิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาเขตแพร่ และวิทยาเขตชุมพร รวมแล้วกว่า 3,269 ที่นั่ง
คัดเลือกโดยใช้ผลการเรียน เรียงความ และพอร์ตฟอลิโอ ไม่มีการสอบทุกคณะ
รายละเอียดทาง https://www.dek-d.com/tcas/56200/