บทความนี้เรามีคำแนะนำจากประสบการณ์รุ่นพี่มาฝากน้องๆ ก่อนลงมือทำ PORTFOLIO ต้องเตรียมตัวยังไง ข้อมูลที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง? เพื่อให้การยื่นพอร์ตของน้องๆ ราบรื่น ออกมาดูน่าสนใจ และสามารถใช้ได้จริง

ก่อนลงมือทำพอร์ต ต้องเตรียมอะไรบ้าง

1 เตรียมข้อมูลที่จำเป็นและผลงานที่มี
ก่อนอื่นให้น้องๆ เริ่มทำการวางแผนโครงสร้างพอร์ตโฟลิโอของตัวเองว่าควรจะประกอบด้วยเนื้อหาอะไรบ้าง (ดูที่บทความนี้เลย Portfolio 10 หน้า ควรมีอะไรบ้าง )

จากนั้นลิสต์รายชื่อผลงาน กิจกรรม และเกียรติบัตรที่จำเป็นต้องมี ซึ่งแน่นอนว่าต้องเกี่ยวข้องกับคณะ/สาขาที่น้องๆ ต้องการเข้า และสิ่งสำคัญคือต้องดูให้ละเอียดว่าผลงานหรือเกียรติบัตรของน้องๆ เข้าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยระบุไว้หรือไม่ (เช่น อายุผลงานไม่น้อยกว่า 3 ปี เป็นผลงานระดับชาติ) 

2 เตรียมขอหนังสือรับรองผลงาน/กิจกรรม
ต่อมาหลังจากลิสต์รายการผลงานหรือกิจกรรมที่เคยทำมาแล้ว น้องๆ อย่าช้า ให้รีบติดต่อประสานงานกับคุณครู ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานที่น้องๆ ได้ไปทำกิจกรรมและได้รับเกียรติบัตร เพราะผลงานที่น้องได้รับรางวัลส่วนใหญ่ มักเป็นการแข่งขันจากหน่วยงานภายนอก เช่น ส่วนราชการ กระทรวง หรือองค์กรระดับประเทศ

ดังนั้นอย่าชะล่าใจ ต้องเผื่อเวลาการติดต่อและดำเนินการตามขั้นตอนของหน่วยงานนั้นๆ ด้วย อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปจนใกล้ถึงเวลาส่งพอร์ตแล้วค่อยมาติดตาม อาจไม่ทันการ

3 นำเสนอตัวเองให้ตรงจุด
เพราะมีเกณฑ์กำหนดไว้เลยว่าพอร์ตของน้องๆ ต้องมีไม่เกิน 10 หน้า เพราะฉะนั้น “อย่ายัดทุกผลงานและทุกกิจกรรมลงไป” ให้คัดเลือกเอาแต่ที่โดดเด่นจริงๆ 

และที่สำคัญคือ ควรเป็นผลงานที่ตรงกับคณะ/สาขาที่น้องๆ ต้องการยื่นที่สุด เลือกผลงานไหนที่จะแสดงถึงความตั้งใจ ทัศนคติ และตัวตนของน้องได้ดีที่สุด จะทำให้โอกาสในการได้รับเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ของเราสูงขึ้นด้วย

ก่อนลงมือทำพอร์ต ต้องเตรียมอะไรบ้าง