ประชาสัมพันธ์การเปิดเทอมที่1/2565 (On-Site)และประชุมผู้ปกครองผ่านระบบ (Online)