ทดสอบการอ่าน Topic Dialogue Language Conversation Gr.2

ทดสอบการอ่าน Topic Dialogue Language Conversation

Unit 1 Hello! Gr.2

✌️คงไม่ไปถึงหลัก 100 หากเราไม่เริ่มจาก 1 มาพยายามไปด้วยกันนะคะเด็กๆทุกคน

#โรงเรียนอนุบาล

#โรงเรียนประถม

#โรงเรียนมัธยม

#โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ

#SarasaswitaedSuvarnabhumiSchool

#Swsb