SWSB Singing Contest 2024

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน SWSB Singing Contest 2024

#โรงเรียนอนุบาล

#โรงเรียนประถม

#โรงเรียนมัธยม

#โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ

#SarasaswitaedSuvarnabhumiSchool

#โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ

#Swsb

#sarasas