กิจกรรมพิธีกตัญญุตาอำลาสถาบัน มัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 10

CONGRATULATIONS TO OUR 10TH GENERATION STUDENTS! -Sarasas Witaed Suvarnabhumi School- ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ รุ่นวันทอง ปีการศึกษา 2566 #โรงเรียนมัธยม #โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ #SarasaswitaedSuvarnabhumiSchool #โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ #Swsb #sarasas

วจนพิธีปิดปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ทางโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิได้มีการจัดวจนพิธีปิดปีการศึกษา 2566 เพื่อขอบคุณพระแม่มารีอา องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนที่ดูแลตลอดปีการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร #โรงเรียนอนุบาล #โรงเรียนประถม #โรงเรียนมัธยม #โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ #SarasaswitaedSuvarnabhumiSchool #โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ #Swsb #sarasas