บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก ระดับประถม-มัธยม

บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก แผนก IEP

ของนักเรียนระดับประถมและมัธยม