[ประชาสัมพันธ์] Summer course 2024 และกำหนดการเดือนเมษายน

กำหนดการเปิดเรียน Summer Course 2024/2567 : 1st – 30th April 2024 เปิดภาคเรียนที่ 1 / 2567 ระดับอนุบาล : 13 May 2024 เปิดภาคเรียนที่ 1 / 2567 ระดับประถม-มัธยม : 16 May 2024 #โรงเรียนอนุบาล #โรงเรียนประถม #โรงเรียนมัธยม #โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ #SarasaswitaedSuvarnabhumiSchool #โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ #Swsb #sarasas

Congratulations to SWSB 10th Generation

ขอแสดงความยินดี และชื่นชม กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้ รอบ TCAS67 รอบที่ 1 Portfolio #โรงเรียนอนุบาล #โรงเรียนประถม #โรงเรียนมัธยม #โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ #SarasaswitaedSuvarnabhumiSchool #โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ #Swsb #sarasas

BEST PRACTICE โรงเรียนในเครือสารสาสน์ เขตการปกครองที่ 3

การนำเสนอ BEST PRACTICE โรงเรียนในเครือสารสาสน์ เขตการปกครองที่ 3 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ #โรงเรียนอนุบาล #โรงเรียนประถม #โรงเรียนมัธยม #โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ #SarasaswitaedSuvarnabhumiSchool #โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ #Swsb #sarasas

ท่านชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานรัฐสภา มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

ท่านชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานรัฐสภา มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ที่มีความต้องการจำเป็น โดยมี ดร.สุทธิพงศ์ ยงค์กมล นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, ผอ.พีระพันธ์ ยงค์กมล, ผอ.พิสุทธิ์ ยงค์กมล คณะกรรมการบริหารโรงเรียนในเครือสารสาสน์, ดร.อนุสรณ์ นามประดิษฐ์ รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ดร.วริศนันท์ เดชปานประสงค์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ และ ผอ.ศุภวรรณ หลำผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสารสาสน์พิทยา ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนสารสาสน์พิทยา ในโอกาสนี้ท่านชวน หลีกภัย ยังมอบหนังสือทรงคุณค่าหลายเล่ม ให้กับสถาบันของเราอีกด้วย