ภาพบรรยากาศห้องเรียนซัมเมอร์วิชาพิเศษ

Summer Class 2024 บรรยากาศห้องเรียนวิชาพิเศษ สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ : Day 6 : https://shorturl.at/dpuFK / Day 3 : https://shorturl.at/dluyO / Day 2 : https://shorturl.at/ltHWX / Day 1 : https://shorturl.at/gxyLX #โรงเรียนอนุบาล #โรงเรียนประถม #โรงเรียนมัธยม #โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ #SarasaswitaedSuvarnabhumiSchool #โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ #Swsb #sarasas

Songkran Festival ระดับอนุบาล

กิจกรรมวันสงกรานต์ “Songkran Festival” ของระดับชั้นอนุบาล ส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้รู้จักกับประเพณีไทย การสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และกิจกรรมเล่นน้ำ สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ : https://shorturl.at/dSZ69 #โรงเรียนอนุบาล #โรงเรียนประถม #โรงเรียนมัธยม #โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ #SarasaswitaedSuvarnabhumiSchool #โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ #Swsb #sarasas

ภาพบรรยากาศห้องเรียนซัมเมอร์

Summer Class 2024 ห้องเรียนกับครูประจำชั้น #โรงเรียนอนุบาล #โรงเรียนประถม #โรงเรียนมัธยม #โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ #SarasaswitaedSuvarnabhumiSchool #โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ #Swsb #sarasas