สานสัมพันธ์น้องพี่

เสริมสร้างสัมพันธ์ไปกับพิธีรับน้อง จากรุ่นพี่