สื่อสารสานสัมพันธ์ ระดับ Nursery- KG.3

คุณครูพบประพูดคุยกับผู้ปกครองเพื่ออัศวินตัวน้อย