การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน จากคณะกองอำนวยการโรงเรียนในเครือสารสาสน์ เพื่อติดตามคุณภาพ และแนะนำให้ช่วยเหลือการคณะผู้บริหารโรงเรียนในการทำงานต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *