อัศวินน้อยกล้าเล่น กล้าเรียนรู้ ระดับ KG.1A IEP

อัศวินน้อยกล้าเล่น กล้าเรียนรู้ ระดับ KG.1A IEP กิจกรรมเล่นทราย ช่วยพัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับประสาทสัมผัส การรับรู้ความรู้สึกของพื้นผิว ส่งเสริมพัฒนากล้ามเนื้อมือและตาได้ดี และยังส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการเล่นบทบาทสมมติ ให้เด็กได้รู้จักเปรียบเทียบ สังเกต การจำแนกสิ่งต่างๆ #โรงเรียนอนุบาล #โรงเรียนประถม #โรงเรียนมัธยม #โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ #SarasaswitaedSuvarnabhumiSchool #Swsb

Kiddos’ Swimming Fun

Kiddos’ Swimming Fun #โรงเรียนอนุบาล #โรงเรียนประถม #โรงเรียนมัธยม #โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ #SarasaswitaedSuvarnabhumiSchool #Swsb

Various Outdoor Fun

Various Outdoor Fun #โรงเรียนอนุบาล #โรงเรียนประถม #โรงเรียนมัธยม #โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ #SarasaswitaedSuvarnabhumiSchool #Swsb

IEP Morning News Activity

IEP Morning News Activity #โรงเรียนอนุบาล #โรงเรียนประถม #โรงเรียนมัธยม #โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ #SarasaswitaedSuvarnabhumiSchool #Swsb

Reading Time To Day

Reading Time #โรงเรียนอนุบาล #โรงเรียนประถม #โรงเรียนมัธยม #โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ #SarasaswitaedSuvarnabhumiSchool #Swsb

ทดสอบการอ่าน Topic Dialogue Language Conversation Gr.2

ทดสอบการอ่าน Topic Dialogue Language Conversation Unit 1 Hello! Gr.2 คงไม่ไปถึงหลัก 100 หากเราไม่เริ่มจาก 1 มาพยายามไปด้วยกันนะคะเด็กๆทุกคน #โรงเรียนอนุบาล #โรงเรียนประถม #โรงเรียนมัธยม #โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ #SarasaswitaedSuvarnabhumiSchool #Swsb

Reading Time Gr.3-Gr.4

Reading Time Gr.3-Gr.4 #โรงเรียนอนุบาล #โรงเรียนประถม #โรงเรียนมัธยม #โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ #SarasaswitaedSuvarnabhumiSchool #Swsb