Songkran Festival ระดับอนุบาล

กิจกรรมวันสงกรานต์ “Songkran Festival” ของระดับชั้นอนุบาล

ส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้รู้จักกับประเพณีไทย การสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และกิจกรรมเล่นน้ำ

สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ : https://shorturl.at/dSZ69

#โรงเรียนอนุบาล

#โรงเรียนประถม

#โรงเรียนมัธยม

#โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ

#SarasaswitaedSuvarnabhumiSchool

#โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ

#Swsb

#sarasas