[ประชาสัมพันธ์] Summer course 2024 และกำหนดการเดือนเมษายน

กำหนดการเปิดเรียน Summer Course 2024/2567 : 1st – 30th April 2024 เปิดภาคเรียนที่ 1 / 2567 ระดับอนุบาล : 13 May 2024 เปิดภาคเรียนที่ 1 / 2567 ระดับประถม-มัธยม : 16 May 2024 #โรงเรียนอนุบาล #โรงเรียนประถม #โรงเรียนมัธยม #โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ #SarasaswitaedSuvarnabhumiSchool #โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ #Swsb #sarasas

บรรยากาศพิธีอำลาห้องเรียน

4 มีนาคม 2567 #โรงเรียนอนุบาล #โรงเรียนประถม #โรงเรียนมัธยม #โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ #SarasaswitaedSuvarnabhumiSchool #โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ #Swsb #sarasas

ภาพบรรยากาศวันสุดท้ายของการเรียน ปีการศึกษา 2566 IEP

4 มีนาคม 2567 #โรงเรียนอนุบาล #โรงเรียนประถม #โรงเรียนมัธยม #โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ #SarasaswitaedSuvarnabhumiSchool #โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ #Swsb #sarasas