บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก ระดับประถม-มัธยม

บรรยากาศเปิดเทอมวันแรกแผนก 2 ภาษา

ของนักเรียน ระดับประถมและมัธยม