พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *