อนุสรณ์ นั่งอธิการบดีคนใหม่ ประกาศนำสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เป็นสถาบันการศึกษายุคใหม่

ดร.อนุสรณ์  นามประดิษฐ์ อธิการบดีคนใหม่ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ประกาศนำสถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวในเครือสารสาสน์  เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อรองรับกับสังคมยุคใหม่ Open Integration Platform ที่เปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ และสร้างนวัตกรรมหลายรูปแบบ โดยนำจุดแข็งของสถาบันการศึกษาในเครือสารสาสน์ที่เน้นการเรียนแบบ 2 ภาษาในเนื้อหาเดียวกันเชื่อมโยงกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิอย่างไร้รอยต่อ เพื่อผลักดันให้สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิก้าวสู่ความท้าทายในการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในยุคของความเปลี่ยนแปลง

สถาบันการศึกษาในเครือสารสาสน์ก่อตั้งขึ้นจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 60 ปี โดยจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 45 โรงเรียน และอาชีวศึกษา 4 วิทยาลัย ในปีการศึกษา 2562 ผู้บริหารของสถาบันในเครือสารสาสน์ โดยอาจารย์พิบูลย์ ยงค์กมล ประธานอำนวยการ ได้เข้ามาดำเนินการบริหารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ในตำแหน่งนายกสภาสถาบันได้กล่าวว่า “สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิเป็นมงกุฎของสารสาสน์” จึงเป็นการจุดประกายให้ ดร.อนุสรณ์ นามประดิษฐ์ นำประสบการณ์ที่มีคุณค่าในการบริหารสถาบันการศึกษาในเครือสารสาสน์จนประสบผลสำเร็จมาเป็นระยะเวลา 20 ปี ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในแวดวงของการศึกษา ได้รับรางวัลนักบริหารดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภทผู้บริหารการศึกษาดีเด่น จากสมาคมพัฒนาวิชาชีพบริหารกรศึกษาแห่งประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิเป็นสถาบันการศึกษาที่แตกต่างจากที่อื่น… อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_4633429

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *