การแข่งขัน Coding & AI Robotics Competition 2024

รวมภาพบรรยากาศ งาน SARASAS CODING AI ROBOTICS COMPETITION 2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *