Welcome to Summer School 2024

ภาพบรรยากาศวันแรกของการเปิดเรียน Summer ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567

1/04/2024

#โรงเรียนอนุบาล

#โรงเรียนประถม

#โรงเรียนมัธยม

#โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ

#SarasaswitaedSuvarnabhumiSchool

#โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ

#Swsb

#sarasas

สามารถรูปเพิ่มเติมได้ที่ : https://rb.gy/xs5g4d