[ประชาสัมพันธ์] Summer course 2024 และกำหนดการเดือนเมษายน

กำหนดการเปิดเรียน

Summer Course 2024/2567 : 1st – 30th April 2024

เปิดภาคเรียนที่ 1 / 2567 ระดับอนุบาล : 13 May 2024

เปิดภาคเรียนที่ 1 / 2567 ระดับประถม-มัธยม : 16 May 2024

#โรงเรียนอนุบาล

#โรงเรียนประถม

#โรงเรียนมัธยม

#โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ

#SarasaswitaedSuvarnabhumiSchool

#โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ

#Swsb

#sarasas