กิจกรรมพิธีกตัญญุตาอำลาสถาบัน มัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 10

CONGRATULATIONS TO OUR 10TH GENERATION STUDENTS!

-Sarasas Witaed Suvarnabhumi School-

✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤

รุ่นวันทอง ปีการศึกษา 2566

#โรงเรียนมัธยม

#โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ

#SarasaswitaedSuvarnabhumiSchool

#โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ

#Swsb

#sarasas