KG.3 บัณฑิตน้อยสู่โลกกว้าง

กิจกรรมปัจฉิมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อยทุกท่าน ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ #โรงเรียนอนุบาล #โรงเรียนประถม #โรงเรียนมัธยม #โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ #SarasaswitaedSuvarnabhumiSchool #โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ #Swsb #sarasasEdit